(Created page with "El programa de cooperació territorial Interreg Europe 2014-2020 permet  la connexió entre autoritats regionals i locals dels 28 països de la UE, Noruega i Suïssa, per des...")
 
m (Rdites moved page Draft Garcia 773329655 to Conesa 2017a)
(No difference)

Revision as of 08:05, 9 May 2019

El programa de cooperació territorial Interreg Europe 2014-2020 permet  la connexió entre autoritats regionals i locals dels 28 països de la UE, Noruega i Suïssa, per desenvolupar polítiques regionals que porten a l’eficiència i a la modernització de l’economia.

El projecte ENHANCE (EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy) ha estat aprovat durant la segona convocatòria del Programa INTERREG EUROPE 2014-2020 i té un pressupost total de 1.130.083 euros, on 263.010 euros corresponen al Departament de Territori i Sostenibilitat, cofinançats al 85% pel programa Interreg Europe.

La segona convocatòria es va obrir del 5 d'abril al 13 de maig de 2016. Es van presentar 211 projectes i s'han aprovat 66, 10 d'ells amb participació catalana, sent líders en 4 projectes. La convocatòria es va resoldre el 4 d'octubre de 2016.

  Llista de tots els projectes aprovats en aquesta segona convocatòria:

http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/199/second-call-projects-approved/

  Projectes amb participació catalana:

http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/Projectes-EUROPE-aprovats-amb-participacio-catalana-2a.-convocatoria.pdf

 

Projecte ENHANCE

Aquest projecte segueix l’Eix Prioritari “Medi ambient i Eficiència de Recursos” i l’objectiu específic 4.2 “Millora de la implantació de programes i polítiques per a inversions per al creixement  i la creació d’ocupació, i quan s’escaigui programes de cooperació territorial europea, amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència de recursos, el creixement verd i ecoinnovació i la gestió del comportament ambiental”, amb l’objectiu d’ampliar la implantació entre les organitzacions de Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) d’acord amb l’EMAS (Reglament 1221/2009).

A la UE hi ha aproximadament 4.500 organitzacions amb EMAS, però la gran majoria provenen de  països com Alemanya, Itàlia, Àustria i Espanya. Així doncs cal estendre els beneficis de l’EMAS a la resta d’Estats Membre i per tant es necessari promocionar-ho més.

El paper de les administracions públiques és clau per reduir les càrregues administratives per a les organitzacions que disposen d’un SGA i han d’encoratjar la implantació de sistemes de gestió ambiental EMAS mitjançant la reducció i simplificació d’inspeccions i altres carregues legislatives,  així com reducció de taxes o l’accés a subvencions.

I amb aquest projecte precisament es vol donar suport a les autoritats públiques a identificar i a implementar incentius, perquè les organitzacions adoptin EMAS com un instrument per a l’eficiència de recursos en el marc de de la transició cap a una economia circular.

ENHANCE busca l’objectiu d’intercanviar les millors pràctiques de polítiques de suport a la implantació de l’EMAS.  Aquest  objectiu busca integrar al màxim l’EMAS en la legislació ambiental clau europea, nacional i regional com a una eina bàsica per a una economia circular i ecoinnovadora.

Socis del projecte

Els socis que porten a terme el projecte juntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat són:

 • Instituto Andaluz de Tecnnología (Espanya)
 • Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamiento (Itàlia)
 • Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management (Àustria)
 • Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Estònia)
 • Czech Environmental Information Agency of the Ministry of the Environment of the Czech Republic (República Txeca)

 

Activitats del projecte

La durada del projecte són 4 anys, que es divideixen en 2 fases: durant els primers 2 anys s’intercanvien experiències i es dissenya el Pla d’Acció i durant els 2 anys següents es porta a terme la implementació del projecte i l’avaluació dels resultats.

Els tipus d’activitats que es porten a terme durant el projecte són: 

 • Creació de grups consultius formats per parts interessades a cada regió (Stakeholders), per crear un espai de col·laboració entre autoritats regionals i socis tècnics.
 • Identificació de les millors pràctiques existents de suport a EMAS
 • Estudis interregionals per intercanviar les millors pràctiques. Es compartiran experiències i es buscaran solucions als obstacles detectats.
 • Elaboració de Plans d’Acció Regionals amb eines i iniciatives a treballar amb els grups consultius de parts interessades. S’identificaran uns indicadors com: sessions de formació, regulacions que han tingut en compte els beneficis de EMAS, compra pública, reunions,...
 • Monitorització dels plans d’acció per mesurar els resultats de les accions del Pla d’Acció.
 • Difusió dels resultats del projecte mitjançant un pla de comunicació, mitjançant la creació d’una pàgina web, organització d’esdeveniments, articles de premsa etc,...


Project Meeting 1

Els dies 7 i 8 de febrer es va celebrar a la seu central del Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona, el primer Project Meeting del projecte ENHANCE, EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, com a soci líder del projecte, va fer la reunió del seu llançament juntament amb els socis provinents de Sevilla, Pisa, Àustria, Tallin i la República Txeca durant 2 dies.

En aquesta reunió es van establir les bases i la metodologia de treball que es portarà a terme durant els 4 anys que dura el projecte així com els objectius que es volen aconseguir.

Per a més informació del projecte, podeu consultar:

INTERREG Europe ENHANCE. Departament de Territori i Sostenibilitat

ENHANCE - Interreg Europe
Redactat de la noticia

Redactat per: Georgina Conesa

Per saber-ne més: Georgina Conesa

 

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/03/17
Acceptat a 01/03/17
Presentat el 01/03/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Sistemes de gestió ambiental

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 33
Recomanacions 0

Compartiu aquest document