Atles geològic de Catalunya

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) va rebre el passat 22 d’abril el Premi Prat de la Riba de mans de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) per l’Atles geològic de Catalunya, coordinat per Mariona Losantos, Xavier Berástegui i Isabel Ticó. El jurat destaca el “formidable esforç de síntesi” de la geologia catalana i el fet de ser “una de les primeres bases geològiques digitals contínues d’Europa a escala 1:50.000”

 '

L'Atles geològic de Catalunya és un projecte dut a terme per l'Institut Geològic de Catalunya i l'Institut Cartogràfic de Catalunya per apropar el coneixement sobre la constitució geològica del territori a la societat. La cartografia de l'Atles geològic de Catalunya s'ha realitzat amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i l'Instituto Geológico y Minero de España.

  En aquesta obra es presenta 'el Mapa geològic de Catalunya a escala '1:50 000 amb els formats i l'estructura de continguts similars als d'un atles convencional.

En qualsevol mapa topogràfic o atles geogràfic convencional, la majoria dels elements representats són senzills d'identificar pels usuaris. Això no succeeix amb els mapes geològics, en els quals es representen objectes (roques, estructures, dipòsits no consolidats, etc.) difícils de reconèixer sobre el terreny pels lectors no especialitzats. A aquesta complexitat cal afegir el factor temps geològic. Per aquesta raó l'Atles geològic de Catalunya incorpora una introducció de contingut geològic relativament extensa que pretén facilitar la comprensió del conjunt, sense voler ser en cap cas un manual de geologia. El seu enfocament proposa ingredients innovadors en la forma de presentar i transmetre el coneixement geològic del territori, proporciona un resum assequible de la geologia de Catalunya, en el qual s'explica la història de la seva formació i la seva evolució, destacant algunes de les seves particularitats geològiques.

  • L'Atles geològic de Catalunya a escala 1:50 000 està estructurat en dues parts clarament diferenciades: la primera part, introductòria i descriptiva de la geologia de Catalunya , i la segona, amb el mapa geològic 1:50 000, la seva llegenda i la metodologia en la formació del conjunt de la Base de dades geològiques de Catalunya, de la qual deriva el Mapa geològic de Catalunya, que constitueix el nucli de l'obra.
  • Per a facilitar la lectura de la descripció de les unitats cartogràfiques es van compilar tots els termes geològics que consten a les llegendes i es va construir un vocabulari expressament per a aquest treball; consta de gairebé 600 mots o expressions incloses com un apèndix a les llegendes per tal de facilitar la consulta. Per a la redacció de les definicions es van establert unes pautes comunes per a cada grup temàtic de mots, de manera que totes les roques, minerals, components dels sediments, restes fòssils, etc. són descrits seguint la mateixa estructura i els mateixos criteris.
  • També inclou l'etimologia breu de tots els mots que identifiquen les unitats geocronològiques que consten a la Taula dels temps geològics. En el cas de noms de temps geològics es dóna el mot del qual deriva i la llengua a què pertany. Quan el mot és d'origen greco-llatí, se n'identifiquen els formants i els mots dels quals deriven i llurs significats. Si el mot és derivat d'un topònim, normalment el del lloc on primer s'estudià i es definí el període, s'identifica i localitza, de manera sumària, el topònim en qüestió. En total són més de 150 termes.
  • L'atles es tanca amb un complet índex toponímic que permet la cerca dels principals noms de lloc de Catalunya i també de les terres veïnes. Aquest índex compta amb prop de 12 000 entrades i contempla municipis, nuclis de població, cims, serres i massissos i altres elements orogràfics. Igualment s'hi inclouen noms d'instal·lacions de caràcter antròpic que faciliten l'orientació i el posicionament sobre el terreny (aeroports, pistes d'esquí...). Els noms de lloc de l'índex es troben als mapes que conformen el gruix de l'obra, on apareixen retolats de manera difuminada, a fi de facilitar la lectura geològica.


Draft Garcia 118558048-IGC premi atles-img atles.jpg


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Per saber-ne més: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya


Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/04/15
Acceptat a 29/04/15
Presentat el 29/04/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Localització

Puntuació document

0

Visites 22
Recomanacions 0

Compartiu aquest document