Line 34: Line 34:
  
 
Redactat per: [mailto:%20v.carabassa@creaf.uab.cat?subject=Butlleti%20RDI%20num.16  Vicenç Carabassa]. Per saber-ne més: [mailto:%20v.carabassa@creaf.uab.cat?subject=Butlleti%20RDI%20num.16  Vicenç Carabassa]
 
Redactat per: [mailto:%20v.carabassa@creaf.uab.cat?subject=Butlleti%20RDI%20num.16  Vicenç Carabassa]. Per saber-ne més: [mailto:%20v.carabassa@creaf.uab.cat?subject=Butlleti%20RDI%20num.16  Vicenç Carabassa]
 
 
<span id='bloc3'></span>
 
[/ca/detalls/Article/tm_7.2 Restauració de sòls degradats], [/ca/detalls/Article/tm_9.1 Mitigació]
 

Latest revision as of 15:19, 7 May 2019

Introducció

Cerdanyola del Vallès, 20 de juny de 2015. Les activitats extractives tenen un efecte destructiu al sòl. Per aquest motiu, un cop finalitzada l'explotació del mineral és necessari rehabilitar el terreny afectat per recuperar la seva fertilitat i facilitar el desenvolupament de la vegetació. Un equip d'investigadors del CREAF i de la Universitat Autònoma de Barcelona ha comprovat que afegir fangs residuals de les depuradores (EDAR) a terrenys degradats per activitats mineres millora la qualitat del sòl i augmenta i accelera el segrest de carboni a mitjà termini.

L'estudi s'ha centrat en una pedrera situada entre Alcover i Mont-Ral (Tarragona) i ha comparat el contingut de carboni d'un sòl adobat amb fangs EDAR, afegits l'any 1996, amb un sòl sense adobar. Divuit anys després, les anàlisis demostren que el contingut de carboni de la zona restaurada amb fangs és molt més elevat que el de la zona restaurada convencionalment.

La major part del carboni dels fangs de depuradora  es degrada fàcilment, per això fins ara es discutia si aquests fangs són útils per millorar el segrest de carboni al sòl a llarg termini. Tot i així, els fangs de depuradora tenen una altra fracció de carboni que es manté estable al sòl. "Hem vist que la quantitat de carboni orgànic del sòl no només incrementa un cop s'han afegit els fangs EDAR, com era d’esperar, sinó que va augmentant al llarg d'aquests divuit anys de durada de l'experiment", remarca Vicenç Carabassa, investigador del CREAF i coautor de l'estudi.

Els investigadors expliquen que els fangs de depuradora, a banda de emmagatzemar el carboni, milloren l'estructura del sòl i aporten nutrients que permeten el creixement de les plantes. "Bona part del carboni que trobem al sòl 18 anys després, prové de la vegetació que s’ha desenvolupat en aquestes zones gràcies a l’aplicació dels fangs. A mesura que la vegetació es mor s’incorpora al sòl, on el carboni d’aquestes restes vegetals queda retingut durant molt de temps”, diu Vicenç Carabassa.

Aquest estudi obre les portes a potenciar encara més l'ús controlat d'aquests residus en la restauració, ja que segons els investigadors també es podria aplicar en altres emplaçaments degradats.

No tots els fangs són aptes

Els fangs que s'obtenen en les estacions de depuració d'aigües són rics en nitrogen i fòsfor i s'utilitzen principalment per fertilitzar sòls agrícoles. "Per aquesta raó és important no aplicar-los en dosis excessives, ja que aquests elements podrien contaminar les aigües superficials i subterrànies. A més, cal tenir en compte que contenen metalls pesants i altres contaminants i per això és molt important conèixer-ne el contingut i avaluar l’aptitud dels fangs abans d’aplicar-los al sòl", comenten els autors.

La restauració és obligatòria

Totes les empreses mineres estan obligades a restaurar els espais afectats per l'activitat extractiva, segons marca la legislació des de 1981. En el cas de les pedreres, com que habitualment no disposen de sòl amb una qualitat suficient per restaurar el terreny degradat, es recomana utilitzar els materials de rebuig de la pròpia explotació, prèviament tractats amb esmenes orgàniques, sempre i quan aquests material compleixin amb uns mínims de qualitat.


Comparació


Autors

Redactat per: Vicenç Carabassa. Per saber-ne més: Vicenç Carabassa

Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/07/15
Acceptat a 15/07/15
Presentat el 15/07/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Conservació i ús sostenible del sòl

Restauració de sòls degradats

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Localització

Puntuació document

0

Visites 67
Recomanacions 0

Compartiu aquest document