Projecte Heimdall

L'ICGC participa en el projecte HEIMDALL (multi-Hazard coopEratIve Management tool for DAta exchange, response pLaning and scenario buiLding) finançat per la Unió Europea a través de la línia del Programa Horizon 2020: Innovation Action. SEC-01-DRS-2016 - Secure societies - Integrated tools for response planning and scenario building. El projecte és integrat per un ampli equip internacional i multidisciplinari format per 15 centres d’investigació, universitats, organitzacions no governamentals, equips d’emergències i empreses.

 

Copenhague

Copenhagen. 4t End-Users Workshop

  L'objectiu del projecte és millorar la resposta a situacions d’emergències naturals complexes mitjançant l’ús d'eines informàtiques integrades en una plataforma que donin suport a la planificació de la resposta.  La solució es basa en la construcció d'escenaris realistes multitemàtics que reprodueixin els fenòmens naturals. En l’estadi actual de desenvolupament els fenòmens naturals que es consideren són els incendis forestals, les inundacions i els moviments del terreny (caigudes de roques, fluxos d’esbaldregalls i lliscament).

La plataforma també permet valorar el risc i l’impacte derivats de les accions de resposta mitjançant les observacions de camp i les simulacions. D’aquesta manera la informació aportada per la plataforma de servei HEIMDALL dota els usuaris d’una visió global de l’emergència que integra diferents aspectes i que ajuda a la presa de decisions, alhora que es pot fer servir com a element d’aprenentatge ja que permet crear situacions fictícies o reproduir situacions històriques. El desenvolupament del programari compta amb l'estreta participació de les autoritats locals com proteccions civils, bombers, etc.

Les tasques de l'ICGC en el projecte se centren en el mòdul de moviments del terreny. En aquest marc, l'ICGC té la tasca d’automatitzar eines de modelització d’esllavissades i caracteritzar diferents escenaris de risc per tal de donar resposta adequada en casos d'emergència. El desenvolupament d’aquesta eina s’ha dut a terme a partir de requeriments dels cossos d’emergències i es recolza en l’experiència i resultats de les tasques realitzades en la identificació, la cartografia i la zonificació de riscos geològics que aporta l’ICGC.

El mòdul de moviments del terreny integra i automatitza el càlcul de susceptibilitat de moviments de dos programes open source (Scoops3Di i FLOW-R), i aporta una eina desenvolupada per l’ICGC que analitza la meteorologia prèvia a l’esdeveniment. Aquest programa determina les pluges precursores dels moviments del terreny i estima l’evolució del risc en funció de la previsió meteorològica. D’aquesta manera, HEIMDALL valora automàticament la susceptibilitat d’un terreny de ser afectat per reactivacions de moviments del terreny, s’estableixen àrees segures per a la instal·lació dels equips d’emergències i realitza una estimació de l’evolució en funció de la predicció meteorològica.

                             

Allau

                           Foto 1.-Allau de roques a Castell de Mur durant el mes abril de 2018.

 

ICGC_heimdall_1 2

  Figura 2.-Simulació de l’allau de roques i  de l’anàlisi a la cinglera per tal d’establir zones segures de rescat.

  El mes d’abril de 2019, a Savona (Itàlia), es va realitzar la demostració del mòdul d’esllavissades ja integrat a la plataforma HEIMDALL. La demostració va tenir lloc en el marc del tercer workshop del projecte, en el qual van participar agents d’Àustria, Dinamarca, Catalunya, França, Itàlia i Escòcia. Durant el workshop, els usuaris van poder provar l’eina simulant el cas real d’una situació d’emergència produïda per una esllavissada l’any 2016 a Monesi (Itàlia). A més de la delimitació de la susceptibilitat de les zones a ser afectades per esllavissades, els usuaris van poder consultar les dades de sensors instal·lats sobre el terreny i les dades derivades d’observacions satel·litals.

 

Grup

Foto 2.-Demostració de l’eina de l’ICGC al tercer workshop celebrat a Savona (Itàlia) https://youtu.be/dWZBBV12bsY

  Durant el més de març de 2020 es preveu la demostració final del projecte que tindrà lloc a Girona i en la qual es reconstruiran els escenaris d’un foc forestal a la Jonquera i una inundació en el Ter.

 

ProjectFinal

 

LogoICGC
LogoDLR

  

LogoSpace

 

Logocosta
Logobombers
Logosertit

      

LogoCreuRoja

 

LogoCTTC

 

LogoAvant

 

LogoCima

 

LogoInt

 

logotecnosylva

  

LogoScottish

  

Logotubbingen

  

LogoFrederik

               

Logo


Redacció de la notícia i més informació

Redactat per: Pere Buxó

Per saber-ne més: Pere Buxó


Back to Top

Informació del document

Publicat a 20/12/19
Acceptat a 20/12/19
Presentat el 20/12/19

Volum Notícies, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Previsió

Sistemes avançats de previsió

Localització

Puntuació document

0

Visites 4
Recomanacions 0

Compartiu aquest document