(Created page with "<ul><li>Projecte</li> <li>Autors</li> </ul> <span id='bloc1'></span> ==Projecte== L’Agència Catalana de l’Aigua i l’empresa Repsol, després de...")
 
m (Rdites moved page Draft Garcia 751197369 to Aloma Torre 2017a)
 
(No difference)

Latest revision as of 10:35, 10 May 2019

Projecte

L’Agència Catalana de l’Aigua i l’empresa Repsol, després de la reunió de finals de juny amb entitats i ajuntaments per fer balanç de l’acord per a l’alliberament de cabals ecològics al tram baix del riu Gaià, informaven que, després d’un any amb molt poques pluges a la conca, del balanç de l’any hidrològic 2015-2016 s'ha alliberat com a cabal ambiental el 16% de l’aportació d’aigua que va entrar a l’embassament del Catllar des d’octubre de 2015 fins a setembre de 2016 (uns 0,7 hm3 d’aigua).

En aquest període s’han alliberat cabals ambientals un 39% del temps (144 dies de 365). L’escassa entrada d’aigua a l’embassament no ha permès, no obstant, alliberar cabal generador (el darrer alliberament d’un cabal elevat va ser al novembre de 2015).

En aquesta reunió també es pretén exposar i fer partícips a les entitats i ajuntaments de la zona dels acords adoptats i les accions programades per continuar en la recuperació del cabal del tram final del riu Gaià, i es convida als agents implicats de la conca a participar en l’anàlisi de millores i balanç de les actuacions.

Tant l’ACA com REPSOL continuen amb l’acord i l’alliberament de cabals ecològics i cabals generadors o crescudes controlades quan sigui possible, amb totes les precaucions necessàries i avisant a tots els municipis aigua avall. Pel que fa a aquest acord:

  • Es basa en la ineficiència de l’embassament del Catllar per emmagatzemar aigua, per la qual cosa es proposa la gestió de l’embassament a cotes baixes. Per sobre de la cota de 85 msnm (metres sobre el nivell del mar), l’aigua emmagatzemada s’infiltra en gran quantitat i l’embassament és molt ineficient.
  • Per sobre de les cotes 84,5 msnm, d’octubre a abril, i 87,5 msnm, de maig a setembre, REPSOL continuarà explotant l’embassament del Catllar de manera similar a com ho ha fet els darrers anys (entre 0,3 i 0,55 hm3/mes), i alliberarà el cabal ambiental al riu des de l’embassament.
  • La proposta es basa en mantenir les cotes baixes a l’embassament i, per tant, a alliberar cabal ambiental a compte de les infiltracions. La reducció de les infiltracions aportarà de mitjana un 40-50% del cabal ambiental alliberat (en anys humits pot arribar a ser del 100%).
  • La resta del cabal de manteniment alliberat (variable que depèn de si l’any és sec o humit) serà a càrrec de l’aigua que REPSOL deixarà de consumir de l’embassament del Catllar. Aquesta reducció de consum d’aigua (xifrada en uns 0,8 hm3/any de mitjana) serà restituïda per aigua regenerada provinent de les EDAR de Vila-seca i Salou, i Tarragona.
  • El règim de cabals màxims de manteniment a alliberar variarà entre els 90 l/s els mesos d’estiu i els 124 l/s la resta de l’any, sempre que aigües amunt de l’embassament hi hagi aportacions d’aigua de manera natural. Alhora, també s’alliberarà, com a mínim un cop a l’any, un cabal generador de fins a 2 m3/s en un hidrograma de 48 hores de durada.

 

ACA_noticia_4_imatge_2

    D’entre les conseqüències d’aquest acord ACA-Repsol per a l’alliberament de cabals ambientals, cal destacar:

  • L’ACA garantirà a REPSOL, com a substitució de l’aigua del Gaià, els recursos alternatius esmentats sense sobrecost per a REPSOL. També realitzarà les actuacions necessàries, aigües avall de la presa, perquè l’alliberament de cabals no afecti infraestructures i per evitar afeccions a tercers. Així mateix, farà un seguiment per valorar l’evolució de l’estat ecològic del tram baix del riu Gaià i dels cabals circulants, i també l’evolució i l’assoliment o no del seu bon estat.
  • REPSOL continuarà fent-se càrrec de les despeses d’operació i de manteniment de l’embassament, i assumirà els costos econòmics de les obres necessàries per alliberar el cabal ambiental.
  • Es constituirà una comissió de seguiment formada per representants tant de REPSOL com de l’ACA per vetllar per l’aplicació correcta de l’acord i resoldre els conflictes que pugui generar.
  • Aquest acord no modifica ni afecta les concessions ni els usos que actualment estan realitzant les comunitats de regants aigües avall del Catllar.

  L’ACA va anunciar també que mitjançant un projecte europeu (SMIRES Cost Action) durà a terme una anàlisi de l’estat geomorfològic del riu des de l’embassament del Catllar fins al mar, per tal de tenir una valoració dels hàbitats fluvials que permeti mantenir els cabals ecològics alliberats. Els estudis es faran abans de finals de juny.


Vista de l’embassament del Catllar

Vista de l’embassament del Catllar


Autors

Redactat de la noticia: Montserrat AlomaMarga Torre

Per saber-ne més: Montserrat Aloma


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/09/17
Acceptat a 01/09/17
Presentat el 01/09/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Localització

Puntuació document

0

Visites 78
Recomanacions 0

Compartiu aquest document