(Created page with "<ul><li>Enter.Hub</li> <li>Autors</li> </ul> <span id='bloc1'></span> ==Enter.Hub== Enter.Hub neix dins en el marc del projecte URBACT, que té com a...")
 
 
(No difference)

Latest revision as of 14:56, 7 May 2019

Enter.Hub

Enter.Hub neix dins en el marc del projecte URBACT, que té com a objectiu crear una xarxa d’intercanvi de coneixement i aprenentatge sobre el desenvolupament sostenible de les ciutats, a través de grups de suport local que hi reflexionen i en fan una diagnosi.

El treball s'estructura d’acord amb quatre grans eixos de reflexió:  Planejament urbanístic i mobilitat; Governança i participació; Economia, i TIC – Smart City.

L'àmbit TIC - Smart City, coordinat per l'ATM de Girona, busca oferir respostes a un dels grans reptes de les ciutats: ser sostenibles a curt termini fent referència tant a factors econòmics com mediambientals. Les ciutats consumeixen més de dos terços de l'energia mundial i representen el 70% de les emissions globals de CO2. Davant d’una situació de recursos finits, tant naturals com econòmics, l'eficiència i la sostenibilitat es converteixen en els principals eixos d’acció de les ciutats.

El concepte de ciutat intel·ligent integra totes les iniciatives orientades a millorar la qualitat de vida, la sostenibilitat i la gestió eficient dels serveis, i és innovador en materials, recursos i models  utilitzant la tecnologia de forma intensiva.

Des del punt de vista regional, la relació amb Barcelona (ciutat i metròpoli) és molt intensa; aquesta és la relació més important pel que fa al nombre de desplaçaments fora del continu urbà de la ciutat. En paral·lel, l'atractiu turístic de la ciutat està creixent, ja que s’està diversificant l'oferta de nous valors culturals, així com els relacionats amb el medi ambient i la seva integració. L'arribada del tren d'alta velocitat a la ciutat és de gran impacte local i regional, així com també els nous reptes a resoldre, que van més enllà de la necessitat de la remodelació urbana d'un nou espai central (l'estació), ja que representa una oportunitat per a la revitalització i  la millora del teixit econòmic de la zona. Alhora, aquest esdeveniment generarà un flux de mobilitat d'alta densitat que podria conduir a la saturació de trànsit al centre de la ciutat, si no es defineix una estratègia de transport intermodal d’àmbit global per redirigir el nou flux de passatgers, d'acord amb les necessitats a escala local i de les zones urbanes.

D’altra banda, des d’un àmbit més ampli, l'arribada del TAV també es un desafiament per definir una estratègia per poder localitzar l'atractiu de la ciutat entre dos pols d’atracció extraordinàriament poderosos com Barcelona (100 km) i la Costa Brava (30 km).

Tots aquests reptes (el nou disseny de la mobilitat local i regional, que estableixen relacions de complementarietat territorial, posant la ciutat en el context de tren d'alta velocitat ...) demanen un ampli consens social i són, també, un desafiament important. Enter.Hub és una oportunitat essencial per obrir el debat sobre les expectatives estratègiques de l'arribada de l'alta velocitat a Girona, la incorporació dels interessos de tots els agents socials, per coordinar les necessitats, els desitjos i els criteris de tots els agents afectats.

Per tant, un repte, que ja s’està abordant, és la possibilitat d'integrar ,en un sol espai de debat, el conjunt d'entitats decisives de la ciutat en un projecte comú com la definició d'una estratègia local única per al nou centre.


TAV a Girona


Autors

Redactat per: Letícia Alaimo . Per saber-ne més: Letícia Alaimo


Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/04/15
Acceptat a 29/04/15
Presentat el 29/04/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Intermodalitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 71
Recomanacions 0

Compartiu aquest document